Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

PROFILE

 TẦM NHÌN

  • Tiên phong trong công nghệ, dẫn đầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hòa hợp chuỗi cung ứng toàn cầu.


SỨ MỆNH

  • Sản xuất sản phẩm gốc (OEM) các thiết bị sử dụng trong lĩnh vực xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, rác thải, bồn bể chứa và băng tải...


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chuyên môn hóa cao
  • Đầu tư sâu về công nghệ và thiết bị sản xuất
  • Hợp tác chặt chẽ, an toàn, bền vững với các đối tác

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
  • Thành lập ngày 11/05/2009
  • Từ 2009 - 2012: Thi công các công trình xử lý nước cấp, nước thải. khí thải
  • Năm 2012: Xây dựng xưởng cơ khí môi trường tại Hà Đông, Hà Nôi
  • Năm 2017: Xây dựng xưởng sản xuất sản phẩm gốc (OEM) 1.200m2 tại Chương Mỹ, Hà Nội