Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


Qúy III năm 2109

TT
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
SỐ LƯỢNG
THỜI HẠN
123456789
Mọi thông tin chi tiết mời anh chị xem trông bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm.
Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về email: nhansu.moitruongnhietdoi@gmail.com
Phụ trách tuyển dụng: 0936460366