Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA THƯỜNG DÙNG CÔNG NGHỆ NÀO?

Đặc tính nước thải của công nghệ sản xuất bia có chứa hàm lượng các chất hữu cơ cao ở trạng thái hòa tan và trạng thái lơ lửng. Trong đó chủ yếu là hydrat cacbon, protein và các axit hữu cơ, là các chất có khả năng phân hủy sinh học.
Nước thải của quá trình sản xuất bia gồm:nước thải chứa bã malt, tinh bột, bã hoa và các chất hữu cơ, Nước thải chứa bã men và chất hữu cơ, nước thải rửa chai dòng thải có pH cao. Nước thải sản xuất được thu gom theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải.
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA
Mọi thắc mắc về hệ thống xử lý nước thải hãy liên hệ với chúng tôi