Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỬA XE LÀ GÌ?

Xe máy và ô tô hiện nay là các phương tiện giao thông thiết yếu. Hầu hết ai sử dụng cũng muốn phương tiện của mình sáng bóng và sạch sẽ. Tần suất rửa phụ thuộc vào tần suất sử dụng cũng như hạ tầng giao thông (đường sạch sẽ, không bụi bẩn thì tần suất rửa sẽ thấp hơn). 
Nhu cầu rửa xe ngày càng lớn, vì vậy rửa xe là một hình thức kinh doanh đang được phát triển nhanh về số lượng. Hầu như các đại lý kinh doanh, sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô đều có khu vực rửa xe. 
Quy trình rửa xe như sau: Đưa xe đến vị trí rửa → phun nước → phun xà phòng → rửa sạch. Trong quá trình rửa xe, nước thải phát sinh từ khâu phun nước làm ướt ban đầu và khâu rửa sạch sau khi phun xà phòng. Sau khi phun nước làm ướt ban đầu tạo ra nước thải có đặc trưng nhiều bùn cặn còn tại khâu làm sạch sau khi phun xà phòng thì nước thải lại có pH cao, nhiều chất hoạt động bề mặt.
 Hệ thống xử lý nước rửa xe
Khoảng 90% -96% nước sử dụng để rửa xe được thải ra ngoài môi trường. Nước thải từ rửa xe thường chứa nhiều bùn đất, cát và dầu mỡ khoáng. 
Dòng nước thải này không xử lý mà đi vào thẳng hệ thống thoát nước có thể gây tắc, ngoài ra thông số dầu mỡ khoáng là chất thải nguy hại, nếu tích tụ với mức độ lớn có thể gây nhiễm bẩn nguồn nước mặt, nước ngầm khu vực xung quanh.
hệ thống xử lý nước thải rửa xe

CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỬA XE LÀ GÌ?

Các yếu tố cơ sở để xác định công nghệ xử lý của một hệ thống xử lý nước thải:
  • Lưu lượng nước thải đầu vào, với đặc điểm của nó như lưu lượng trung bình, hệ số điều hòa
  • Tính chất nước thải đầu vào và đặc điểm tính chất của nguồn thải. Theo thông tư số 04/2012/TT-BTNMT - Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 8/5/2012. Nước thải của hoạt động rửa xe đặc trưng bởi các thông số pH, màu, TSS, BOD5, COD, tổng N, Tổng P, Amoni, Coliform và Dầu mỡ khoáng.
  • Chất lượng nước thải yêu cầu trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận.
  • Các điều kiện về đất đai và vị trí công trình.
Các yếu tố có liên quan như:
  • Công trình xử lý nước thải xây dựng không quá phức tạp, dễ hợp khối và chi phí đầu tư không cao.
  • Hệ thống xử lý nước thải thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm môi trường không khí cũng như ảnh hưởng xấu đến cảnh quan cơ sở.
  • Công nghệ xử lý nước thải phải hiện đại, công trình dễ quản lý, chi phí vận hành phù hợp với vị trí đất chật, người đông ở trung tâm thành phố lớn.
  •  Liên hệ nhiệt đới

BÀI VIẾT LIÊN QUAN