Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước


1.    XẢ THẢI LÀ GÌ?
“Xả thải” là lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở đổ ra môi trường, hành vi này cần phải được có cơ quan chức năng cho phép thông qua việc xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

2.    ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Các trường hợp phải xin phép trước khi xả nước thải vào nguồn nước:
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải vượt quá 5m3/ngày.đêm hoặc trong nước thải có chứa hóa chất độc hại, phóng xạ hoặc không xả vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung hoặc ko có thỏa thuận đấu nối nước thải với cơ sở quản lý nguồn tiếp nhận.
Cơ sở nuôi trồng thủy sản có quy mô xả vượt 10.000m3/ngày.đêm hoặc cơ sở không nuôi trên biển, sông, suối, hồ chứa.

3. LẬP HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI NHƯ THẾ NÀO?
1- Thu thập thông tin
Các thông tin chung về điều kiện tự nhiên, địa lý, địa chất, khí tượng thủy văn, kinh tế, xã hội, tình hình phát triển khu vực
Các thông tin về việc khảo sát, đo đạc và phân tích chất lượng nguồn nước xả thải và nguồn tiếp nhận.

2- Các chuyên đề cần nghiên cứu, đánh giá
Đánh giá chất lượng nguồn nước xả thải và tính toán khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận.
Đề ra chương trình quản lý và giám sát chất lượng nước trước khi xả thải ra môi trường
3- Nội dung báo cáo xả thải vào nguồn nước
Trên cơ sở các nghiên cứu, đánh giá, đề xuất, nội dung Báo cáo xả nước thải (với trường hợp đang xả thải) và Đề án xả nước thải (trường hợp chưa xả thải) được thực hiện theo biểu mẫu kèm theo Thông tư 27/2014/TT-BTNMT.

4. TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN XIN GIẤY PHÉP XẢ THẢI?
Doanh nghiệp nằm trong danh mục phải xin giấy phép xả thải nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đến 250.000.000 đồng theo Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.